Vilkår og betingelser - MedicaNatumin
ALLTID FRI FRAKT!

Vilkår og betingelser

Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

Partner

Selger er: Medica Clinical Nord Norge AS co/MedicaNatumin. Adresse: Rabekkgata 9, 1523 Moss. Kontakt: tlf. 924 40 099 og/eller e-post: post@medicanatumin.no.
Foretaksnummer 992 669 586, og blir i det følgende benevnt ”MedicaNatumin”, ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din”, ”ditt” eller ”kunden”. Personen må være fylt 18 år for å bli kunde av MedicaNatumin.

Abonnement

MedicaNatumin selger produktene på løpende abonnementsbasis, normalt med første levering etter 4-9 dager og videre i henhold til valgt leveringsfrekvens, normalt hver tredje måned uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid.

Abonnementet kan sies opp fortløpende. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet umiddelbart med virkning fra neste utsendelse.
Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider. Du kan også selv velge å gjøre endringer i abonnementet, se nærmere om dette i punktet under. Abonnementstengning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

Ekstra kjøpstrygghet

Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller si opp ditt abonnement.

Leveranse

Vi sender våre forsendelser med Posten. Din bestilling kommer hjem i din postkasse ca. 4-9 dager etter at vi har mottatt bestillingen.
Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse
og som vedlegges alle forsendelser. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på
postkontoret grunnet størrelse og vekt.

Betaling

Du behøver ikke å betale på forskudd. Fakturaen sendes sammen med din forsendelse, og du har 21 dagers betalingsfrist fra fakturadato,
så fremt ikke annet er avtalt. Du kan selv velge om du ønsker å betale hver mnd, eller for hele forsendelsen (3 mnd.). Ved manglende
betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst to måneder før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt
gjennom frekvent og repeterende abonnementstengning/oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder.

Porto-og ekspedisjonsgebyr

Vi sender fraktfritt i Norge.

Angre- og returrett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse.
Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av
angreretten, fremgår av angrerettskjema som fulgte med på første bestilling.

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte Kundeservice.

Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til
Forbrukerrådet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo.

Personopplysninger

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som ansvarlig for databehandling lagrer og bruker vi disse
opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet, herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra
MedicaNatumin. Kunden samtykker i at MedicaNatumin kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg herunder brev, telefon,
e-post og SMS for å informere om eller markedsføre vårt produkttilbud. Samtykket er frivillig, og er gyldig inntil det trekkes tilbake.

Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket, helt eller delvis, kontakt Kundeservice. MedicaNatumin er underlagt taushetsplikt om
personopplysninger. Utlevering av opplysninger til utenforstående utover ovennevnte parter kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre
utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til Kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt Kundeservice som vil hjelpe deg. Behandlingsansvarlig er selskapets daglig leder.

Kunderservice

Du når Kundeservice på telefon 924 40 099 hverdager kl. 09.00-15.00. Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema eller sende en
e-post til: post@medicanatumin.no. Vår kundeservice har lang erfaring med våre produkter og kan derfor lett svare deg på dine spørsmål. Kundeservice kan også hjelpe deg med å skreddersy en forsendelse som passer for nettopp deg. For informasjon om våre klage-og
erstatningsordninger i forbindelse med reklamasjon og/eller angre-og returrett kontakt Kundeservice.

Tvisteløsninger

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem,
skal tvisten henvises til deordinære domstoler.

Forbehold og ansvar

MedicaNatumin tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor MedicaNatumin
sin kontroll. MedicaNatumin tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi-og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så
lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje). Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering
på pakken.

Endrig av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 2 måneder før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Tilleggsvilkaår for e-handel

Dersom varen(e) er bestilt gjennom internett, gjelder følgende tilleggsvilkår utover øvrige avtalevilkår: Trygg e-handel MedicaNatumin er
godkjent av Trygg E-handel. Det betyr at du kan kjenne deg trygg og sikker når du handler fra oss. Trygg E-handels formål er å beskytte deg som forbruker – kun stabile og seriøse nettbutikker kan bli godkjent til å benytte Trygg E-handel merket. Du kan lese mer om Trygg E-handel og dine rettigheter som forbruker på www.tryggehandel.no. MedicaNatumin sitt sertifikat finnes på

Tilbakebetaling ved e-handel

Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra MedicaNatumin.